Խ

2021/2/24

2021 г⵵ б   ȳ 

1. : 20212 25(), 4ú ~

2. : ϹȭI (CH101) Ϲȭн (CH102) & II (CH104)

3. :  п Ի 5б п

4. : ZOOM ¶

5.

ð

ǥ

4:00 ~

Ϲȭ

 

Ϲȭн

 

2020/3/4

2020 г⵵ б   ȳ 

1. : 20203 13(), 2ú ~

2. : ϹȭI (CH101) Ϲȭн (CH102) & II (CH104)

3. :  п Ի 5б п

4. : ø 406

5.

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 

 2:10 - 2:40

 

2:40 - 4:00

Ϲȭ

 

Ϲȭн

 

2019/2/11

2019 г⵵ б   ȳ 

1. : 2019 2 21(), 2ú ~

2. : ϹȭI (CH101) Ϲȭн (CH102)

3. :  п Ի 5б п

4. : ø 406

5.

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 

 2:10 - 2:40

 

2:40 - 4:00

Ϲȭ

 

Ϲȭн

 

2018/8/20

2018г⵵ б   ȳ 

1. : 2018 8 23(), 2ú ~

2. : ϹȭI (CH101) Ϲȭн (CH102)

3. :  п Ի 5б п

4. : ø 406

5.

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 

 2:10 - 2:40

 

2:40 - 4:00

Ϲȭ

 

Ϲȭн

 

2018/2/19

2018г⵵ б   ȳ 

1. : 2018 2 22(), 2ú ~

2. : ϹȭI (CH101) Ϲȭн (CH102)

3. :  п Ի 5б п

4. : ø 406

5.

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 

 2:10 - 2:40

 

2:40 - 4:00

Ϲȭ

 

Ϲȭн

 

2017/8/21

2017г⵵ б   ȳ 

1. : 2017 8 25(), 2ú ~

2. : ϹȭI (CH101) Ϲȭн (CH102)

3. :  п Ի 5б п

4. : ø 406

5.

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 

 2:10 - 2:40

 

2:40 - 4:00

Ϲȭ

 

Ϲȭн

 

2017/2/24

2017г⵵ б   ȳ 

1. : 2017 2 24(), 2ú ~

2. : ϹȭI (CH101) Ϲȭн (CH102)

3. :  п Ի 5б п

4. : ø 406

5.

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 

 2:10 - 2:40

 

2:40 - 4:00

Ϲȭ

 

Ϲȭн

 

2016/8/22

2016г⵵ б   ȳ 

1. : 2016 8 29(), 2úк ~

2. : ϹȭI (CH101) Ϲȭн (CH102)

3. :  п Ի 5б п

4. : ø 402

5.

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 

 2:10 - 2:40

 

2:40 - 4:00

Ϲȭ

 

Ϲȭн

 

2016/2/26

2016г⵵ б   ȳ 

1. : 2016 2 26(), 2úк ~

2. : ϹȭI (CH101) Ϲȭн (CH102)

3. :  п Ի 5б п ǹ ,

4. : ø 406

5.

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 

 2:10 - 2:40

 

2:40 - 4:00

Ϲȭ

 

Ϲȭн

 

   

2015/8/28

2015г б ȳ

 

1. Ͻ: 2015 8 28() 2ú ~

2. : ϹȭI/II Ϲȭн I/II

3. : п Ի, 5б,

4. : ø 402ȣ

 

2015/2/23

2015г⵵ б   ȳ 

1. : 2015 2 27(), 2úк ~

2. : ϹȭI (CH101) Ϲȭн (CH102)

3. :  п Ի 5б п

4. : ø 406

5.

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 

 2:10 - 2:40

 

2:40 - 3:10

Ϲȭ ( )

 

3:10 - 4:00

Ϲȭн

 

   

9/12

2014г⵵ б Ϲȭн  ȳ 

1. : 2014 8 29(), 2 ~

2. :  Ϲȭн

3. : ø 406ȣ

4. : Ұ, , ,

2014/9/12

2014г⵵ б ϹȭI/II ̷  ȳ 

1. : 2014 8 29(), 2úк ~

2. :  Ϲȭ ,  

3. : ø 402

4. : ̷  

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 

 2:10 - 3:00

,  , Ϲȭн Ϲȭ

 

3:00 - 3:20

 

3/3

2014г⵵ б Ϲȭн  ȳ 

1. : 2014 3 6(), 4 ~

2. :  Ϲȭн

3. : ø 406ȣ

4. : Ұ, , ,

2014/3/3

2014г⵵ б ϹȭI ̷  ȳ 

1. : 2014 3 3(), 4úк ~

2. :  Ϲȭ ,  

3. : ø 406

4. : ̷  

ð

ǥ

4:00 - 4:10

Ұ

 

 4:10 - 5:00

,  , Ϲȭн Ϲȭ

 

5:00 - 5:20

 

2013/8/20

2013г⵵ б ϹȭI/II    ȳ 

1. : 2013 8 30(), 2ú ~

2. : ( ߼)

3. : ø 402

4. :

ð

ǥ

2:00 - 2:10

Ұ

 2:10 - 3:00

,  , Ϲȭн Ϲȭ

 

3:00 - 4:00

Ϲȭн

 

   

3/4

2013г⵵ б Ϲȭн  ȳ 

1. : 2013 3 7(), 5 ~

2. :  Ϲȭн

3. : ø 402ȣ

4. : Ұ, ,

2013/3/4

2013г⵵ б ϹȭI ̷  ȳ 

1. : 2013 3 4(), 4úк ~

2. :  Ϲȭ̷  

3. : ø 402

4. : ̷  

ð

ǥ

4:00 - 4:10

Ұ

 

 4:10 - 5:00

,  , Ϲȭн Ϲȭ

 

5:00 - 5:20

 

   

2/7

2012г⵵ б   ȳ 

1. : 2012 2 10(), 4 ~

2. : ȭн Ϲȭн

3. : ø 402ȣ

4. : Ұ, ,

2/7

2012г⵵ б ϹȭI ̷  ȳ 

1. : 2012 2 6(), 3 30к ~

2. :  Ϲȭ̷  

3. : ø 402

4. : ̷  

ð

ǥ

3:30 - 3:40

Ұ

 

 3:40 - 5:00

,  , Ϲȭн Ϲȭ

 

5:00 - 5:20

 

 

 

8/25

2011г⵵ б Ϲȭ ̷  ȳ 

1. : 2011 9 1(), 5 ~

2. :  Ϲȭ̷

3. : ø 402

4. : ̷  

ð

ǥ

17:00 - 17:10

Ұ

μ

17:10 - 17:50

  , ȹ

ȣ

17:50 - 17:00

ȣ

8/25

2011г⵵ б  Ϲȭн  ȳ 

1. : 2011 8 29(), 2 ~

2. : Ϲȭн

3. : ø 402ȣ

4. : Ұ, , ,

8/25

2011г⵵ б ȭн  ȳ 

1. : 2011 8 26(), 2 ~

2. : ȭн ,

3. : ø 502ȣ

4. : Ұ, , ,

   

1/26

2011г⵵ б ϹȭI ̷  ȳ 

1. : 2011 2 7(), 2 ~

2. :  Ϲȭ̷  

3. : ø 402

4. : ̷  

ð

ǥ

14:00 - 14:10

Ұ

 

14:10 - 14:50

  , ȹ

 

14:50 - 15:00

 

1/26

2011г⵵ б  Ϲȭн  ȳ 

1. : 2011 1 28(), 2 ~

2. : ȭн

3. : ø 402ȣ

4. : Ұ, , ,

1/26

2011г⵵ б ȭн  ȳ 

1. : 2011 1 27(), 2 ~

2. : ȭн

3. : ø 402ȣ

4. : Ұ, , ,

   

8/23

2010г⵵ б Ϲȭ2 ̷  ȳ 

1. : 2010 8 31(ȭ), 14:00~

2. : б Ϲȭ̷  

3. : ø 402

4. : ̷  

ð

ǥ

14:00 - 14:10

Ұ

 

14:10 - 14:50

    ȹ

μ

14:50 - 15:00

μ

8/23

2010г⵵ б к ȭн  ȳ 

1. : 2010 8 27(), 10 ~

2. : ȭн

3. : ø 502ȣ

4. : Ұ, , ,

8/23

2010г⵵ б Ϲȭн  ȳ 

1. : 2010 8 26(), 10 ~

2. : Ϲȭн

3. : ø 402ȣ

4. : Ұ, , ,

   

2010/1/28

2010 г⵵ ȭа к ȳ 

1. : 2010 2 4(), 7

2. : б 

3. : ø 402ȣ

4. :  

5.

ð

ǥ

19:00 - 19:10

Ұ Ұ

 

19:10 - 19:40

ǿ ȿ

 

19:40 - 20:00

    

 

20:00 - 20:20

й ħ й/ ݹ

 

20:20 - 20:30

 

2010/1/28

2010 г⵵ ȭа Ϲȭ ̷ ȳ 

1. : 2010 2 2(ȭ), 19:00~

2. : б Ϲȭ̷  

3. : ø 402ȣ

4. : ̷  

5.

ð

ǥ

19:00 - 19:10

Ұ

 

19:10 - 19:50

    ȹ

19:50 - 20:00

8/26

2009г⵵ б Ϲȭ2 ̷ ȳ 

1. : 2009 8 31(), 19:00~

2. : б Ϲȭ̷  

3. : ø 402

4. : ̷  

5.

ð

ǥ

19:00 - 19:10

Ұ

 

19:10 - 19:50

    ȹ

μ

19:50 - 20:00

μ

8/26

2009г⵵ б к ȭн ȳ 

1. : 2009 8 31(), 11

2. : ȭн

3. : ø 502ȣ

4. :  

5.

Ұ, , ,

8/26

2009г⵵ б к Ϲȭн ȳ 

1. : 2009 8 28(), 130

2. : б Ϲȭн  

3. : ø 402ȣ

4. :  

5.

  Ұ, , ,

1/30

2009г⵵ ȭа к ȳ 

1. : 2009 2 5(), 7

2. : б 

3. : ø 402ȣ

4. :  

5.

ð

ǥ

19:00 - 19:10

Ұ Ұ

ȣ

19:10 - 19:40

ǿ ȿ

ȣ

19:40 - 20:00

    

ȣ

20:00 - 20:20

й ħ й/ ݹ

ȣ

20:20 - 20:30

ȣ

1/30

2009г⵵ ȭа Ϲȭ ̷ ȳ 

1. : 2009 2 2(), 19:00~

2. : б Ϲȭ̷  

3. : ȭе 1125ȣ

4. : ̷  

5.

ð

ǥ

19:00 - 19:10

Ұ

 

19:10 - 19:50

    ȹ

ȿö

19:50 - 20:00

ȿö

8/29

2008 б Workshop

- Ͻ: 2008. 9.9(ȭ) 14:00-15:30

-: âн (E11) 3 301ȣ ǽ

-: 񱳼ڸ ̼

-: (б н߼ )

-: ǿ ִ п

-(T,2437)-

8/28

2008г⵵ ȭа Ϲȭ ̷ ȳ 

1. : 2008 9 1(), 7:00

2. : б Ϲȭ ̷

3. : ȭе 1125ȣ

4. : ̷  б

 

4/21

Ϲȭн Exp7-10 Ʈ 򰡱 Ϸ Ƚϴ.

帰 򰡱 л Ͽ Ͻñ ٶϴ.

 

4/11

Ϲȭн

1. Ͻ: 4 11 (), 2

2. :

1) ο 3 غ ( 7, 8, 9),

2)   ( 7, 8, 9)

3) spectrophotometer ɺи ϱ

4/8

 
ǽ 帳ϴ.    Ͽ ϴ.
 
1.
ϰ ż ü Դϴ.  캸ð, л ǰ߿ κ
غð, 豳 ֵ ʽÿ.
Ʈ ϰ ̷ ֵ ֽð ǵ鵵 .
 
2. 豳翡
ѱ۱縦 ϴ л ִ κ ذå Դϴ.
쿡 ʹ Ǿ ְ ϱ ƴٴ Ҹ ֱ. ̺κ а ͵ л ̶ ֽϴ. ׷,   κп ؼ ppt ۺ [contents(ppt)]κп ũ ҽϴ. Ƹ л鿡 ̸ ˴ϴ. ٽ л鿡 ົ(ppt) ϶ Ͻñ ٶϴ.
 
 л problems ̳ question κп ϴ , ؼ . Ʋ ֽðų, 𸣴 ִ ϸ ˷ְڴٰ Ͻñ ٶϴ. (̳ ..)
 
߰ ִ Ϸ ϴ , Ѱ谡 ֱ.
ⱸ ڶ Ͻðų Ͻð غǿ л鿡 ֽñ ٶϴ.
 
ݱ 豳 ֽ Ϳ 帮, Ⱓ ɲ ֽñ ٶϴ.
( 7, 8, 9 ppt Ǿϴ. ż ٿεϼż Ͻñ ٶϴ.)
 
л鿡 7, 8, 9 ޾ ̸ о Ͻñ ٶϴ.
 
ǰ̳ ǻ ø ֽʽÿ.
(ֿ ֽϴ. ٽ ϵ ϰڽϴ.)
 
ϼ.

3/20

Ϲȭн ǽ

1. Ͻ: 324-28 ð

2. :  This is aimed at collecting information for enhancing the teaching methodology of teaching assistants and for upgrading effective chemistry instructions related to laboratory experiment.

3/20

Ϲȭн Exp4-6 Ʈ 򰡱 Ϸ Ƚϴ.

帰 򰡱 л Ͽ Ͻñ ٶϴ.

 

3/12

Ϲȭн

1. Ͻ: 3 14 (), 5

2. :

1) ο 3 غ ( 4, 5, 6),

2) ̵  ( 4, 5, 6)

3) б :

TA teaching feedback 豳 Ű

2/28

Ϲȭн Exp1-3 Ʈ 򰡱 Ϸ Ƚϴ.

2/15

2008г⵵ workshop ȹ

1. : 2008 2 23(), 9:30 ~ 12:00

2. : б 

3. : âн (E-11) 1 101ȣ ǽ

4. :  Ȱ  

5.

ð

ǥ

09:30-09:40

λ縻

ź

09:40-10:10

KAIST

KAIST ƯƱ

10:10-10:40

ٶ Ȱ н ؿ

泲 а

10:40-10:50

coffee break

 

10:50-11:20

Ȱ н 𵨰

ֱ а

11:20-11:50

2

11:50-12:00

 

1/31

2008г⵵ ȭа к ̷ ȳ 

1. : 2008 2 11(), 19:00~

2. : б ̷ (Ϲȭ, ȭ)

3. : ȭе 1125ȣ

4. : ̷  

5.

ð

ǥ

19:00 - 19:05

Ұ

ȣ

19:06 - 19:15

̷  

19:16 - 19:50

    ȹ

ȿö

19:50 - 20:00

ȿö

1/30

2008г⵵ ȭа к ȳ 

1. : 2008 2 4(), 13:15 ~ 15:30

2. : б 

3. : ø 402ȣ

4. :  

5.

ð

ǥ

13:15 - 13:25

Ұ

ȣ

13:25 - 13:40

()

ȭ

13:40 - 14:20

ǿ ȿ

ȣ

14:20 - 15:30

ȣ

1/18

Ϲȭн ȹ

1. :402, 406ȣ

2. ð: 7:00-

3.

1/ 123()/1, 2

2/124()/3, 4

3/125()/5,6

4/128()/7,8

5/129(ȭ)/9, 10

4.

1) Ʈ ڼ

2) ش pptڷḦ ۼ ( ۼ . 赵 Ű ׸ ÷ )

3) Ʈ 򰡱 ۼѴ.